Tổ chức tín dụng là gì vậy

Tổ chức tín dụng là gì? Tổ chức tín dụng có quyết định đến quá trình vay tín chấp cá nhân nói riêng và vay vốn ngân hàng nói chung hay không? Hãy tham khảo bài viết này của vaytieudung365 để có câu trả lời nhé.

Tổ chức tín dụng là gì?

Tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam là các doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động của ngân hàng như nhận tiền gửi của khách hàng; phát hàng các chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu và tín phiếu để huy động nguồn vốn cả trong và ngoài nước; cho các cá nhân, tổ chức vay vốn; phát hành thẻ tín dụng; bảo lãnh thanh toán trong nước và quốc tế (nếu được cấp phép); mở tài khoản thanh toán cho khách hàng,…Tổ chức tín dụng là gì

Tổ chức tín dụng tại Việt Nam hiện nay bao gồm các loại hình sau đây:

  • Ngân hàng: Loại hình tổ chức tín dụng có thể thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào tính chất và mực tiêu hoạt động, hiện nay, ngân hàng bao gồm các hình thức Ngân hàng thương mại, Ngân hàng hợp tác xã, Ngân hàng chính sách.
  • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: Loại hình tổ chức tín dụng được phép thực hiện một, một số hoạt động ngân hàng mà pháp luật cho phép, trừ việc nhận tiền gửi từ khách hàng, cung cấp các dịch vụ cho phép thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Hai hình thức phổ biến của tổ chức tín dụng phi ngân hàng hiện nay là Công ty tài chính và Công ty cho thuê tài chính.
  • Tổ chức tài chính vi mô: Là loại hình tổ chức tín dụng được thành lập để thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhất định nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp hoặc các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, không đáng kể.
  • Quỹ tín dụng nhân dân: Loại hình tổ chức tín dụng do các chủ thể khác nhau tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã nhằm hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển sản xuất và cải thiện đời sống.

Xem thêm>> CIC là gì

Điều kiện để các tổ chức tín dụng có thể hoạt động hợp pháp tại Việt Nam là gì

Để hoạt động một cách hợp pháp tại Việt Nam, các tổ chức tin dụng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động. Giấy phép này được cấp khi tổ chức tin dụng đáp ứng được đầy đủ các quy định của pháp luật, như:

  • Có số vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định được quy định đối với từng loại hình tổ chức tín dụng;
  • Chủ sở hữu và các thành viên của tổ chức tín dụng có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn;
  • Có đề án thành lập và phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tín dụng tại Việt Nam;
  • Có Điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật;
  • Có người quản lý đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu.

Đáp ứng được đầy đủ các điều kiện trên, tổ chức tín dụng sẽ được Ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp giấy phép và được thực hiện hoạt động một cách hợp pháp trên lãnh thổ của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm>>  Vay tiêu dùng không cần thế chấp