Ngân hàng Nhà nước mua vào hơn 7 tỷ USD

Đây là quy mô được Trung tâm Nghiên cứu kinh tế của NH ĐT và PT Việt Nam (BIDV) đưa ra trong báo cáo kinh tế vĩ mô vào tháng 05 năm 2016 vừa công bố. Trong báo cáo này cho thấy, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục đưa VNĐ vào thị trường qua kênh ngoại hối với  hơn 72.000 tỷ trong tháng 04 và tháng 05 năm 2016 (tính đến ngày 20/05/2016).Ngân hàng Nhà nước đã mua vào khoảng 7 tỷ USD để tăng dự trữ ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước mua vào hơn 7 tỷ USD tính đến cuối tháng 05 năm 2016

Và tính tổng từ đầu năm 2016, Ngân hàng Nhà nước đã mua vào khoảng 7 tỷ USD để tăng khoản dự trữ ngoại hối.
Hoạt động trên của NHNN gắn với thông tin từ bảng báo cáo trên về trạng thái thanh khoản khá dư thừa của hệ thống, các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cung nguồn khiến lãi suất giảm sâu trên thị trường liên ngân hàng hiện nay.
Mặt khác, theo cập nhật mới nhất của trung tâm nghiên cứu này, lãi suất trên liên ngân hàng giảm sâu còn có nguyên nhân khác nữa là do tăng trưởng tín dụng VNĐ chưa có nhiều đột biến trong khi huy động vốn VNĐ tăng nhanh hơn tín dụng VND.
Cũng theo báo cáo trên, tính đến ngày 27 tháng 04 năm 2016, tín dụng của toàn hệ thống đạt hơn 4.830.000 tỷ VNĐ, tương đương với mức tăng 3,57% so với thống kê vào cuối năm 2015. Trong khi đó, huy động vốn toàn hệ thống có mức tăng cao hơn tăng trưởng tín dụng và đạt 4,5% (huy động vốn tính đến ngày 30 tháng 03 năm 2016 đạt hơn 5.390.000 tỷ VNĐ).
Đáng chú ý hơn nữa là Trung tâm Nghiên cứu kinh tế của ngân hàng BIDV dự báo, tín dụng trong quý 03 năm 2016 dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan với mức tăng xấp xỉ 10%-11%. Lãi suất huy động dự báo sẽ tăng nhẹ đảm bảo thanh khoản cho tín dụng, một phần “cạnh tranh” với thị trường trái phiếu Chính phủ và diễn biến của lạm phát.
Cùng đó là dự báo lãi suất VNĐ liên ngân hàng vào tháng 06/2016 sẽ có hướng phát triển tăng trở lại do Ngân hàng Nhà nước đang tạm dừng hoạt động bơm tiền ra thị trường thông qua kênh ngoại hối.
Về dài hạn, áp lực tăng lãi suất sẽ tăng dần khi tín dụng chịu áp lực tăng trưởng 18-20% trong năm 2016, trong khi 4 tháng đầu năm chỉ tiêu này mới tăng tổng cộng gần 4%”,- một thông tin dự báo được đưa ra trong báo cáo này.
Trong khi đó, theo chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đang đặt ra trước mắt đối với Ngân hàng Nhà nước là  phải giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới.