Ngân hàng mở lại cho vay ngoại tệ từ 01/06

Ngày 27/05, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 07/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay bằng ngoại tệ.

Ngân hàng mở lại cho vay ngoại tệ

Theo thông tư này, 1 nhóm đối tượng là các doanh nghiệp, công ty xuất khẩu sẽ được vay vốn bằng ngoại tệ trở lại, sau khi  có quy định khép lại vay ngoại tệ từ ngày 01/04 vừa qua.

Chi tiết, Thông tư 07/2016/TT-NHNN vừa ban hành cho phép các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho  những khách hàng là người đang cư trú tại VN vay vốn ngắn hạn bằng ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu vốn đầu tư ở trong nước nhằm thực hiện chiến lược sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu  mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ khoản vay này.

Tuy nhiên cũng có điều kiện khi tham gia vay là nếu khách hàng được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn vay, khách hàng được vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay, trừ các trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật đã quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc mở lại cho khách hàng vay bằng ngoại tệ nhằm tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình kinh tế – xã hội còn khó khăn. Thực tế trong quý 1 năm 2016, tăng trưởng kinh tế thấp hơn cùng kỳ năm 2015. Cùng với đó, tình hình hạn hán tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và hạn hán, xâm mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long diễn biến rất phức tạp, sự cố bất thường tại một số tỉnh ven biển miền Trung đã tác động tiêu cực tới hoạt động chăn nuôi, khai thác hải sản và dịch vụ du lịch biển.

Việc điều chỉnh chính sách trên của Ngân hàng Nhà nước là cần thiết trong bối cảnh khó khăn đó. Đáng chú ý hơn nữa, những khó khăn đó diễn ra khách quan, ngoài dự tính của chính sách tín dụng ngoại tệ đã xác định cuối 2015 từ trước.

Trong quá khứ, từ năm 2012, Ngân hàng Nhà nước cũng đã hai lần ra thông tư quyết định đóng rồi  sau đó lại phải mở lại tín dụng ngoại tệ như trên, do hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn và cần hỗ trợ.

Trong nhiều giai đoạn, dù có những biến động tài chính và rủi ro tỷ giá, nhưng khoản vay tín dụng ngoại tệ là nguồn vốn có lãi suất vay thấp hơn nhiều so với lãi vay VND, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu vay vốn giảm thiểu chi phí và tăng cường năng lực cạnh tranh để phát triển.