Gói 30.000 tỷ sẽ tiếp tục được giải ngân từ ngày 1/6

Trong khi chờ đợi ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để chủ động đáp ứng nhu cầu vay tiền của khách hàng, Ngân hàng nhà nước đã đề nghị các ngân hàng thương mại kể từ ngày 1/6/2016 tiếp tục giải ngân đối với các hợp đồng cho vay tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016.

Gói 30.000 tỷ sẽ tiếp tục được giải ngân từ ngày 01/06/2016

Trong công văn hỏa tốc Ngân hàng Nhà nước vừa gửi tới các ngân hàng thương mại, cơ quan này cho biết, ngày 22/3, Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp đến ngày 1/6/2016 mà chưa giải ngân hết số tiền 30.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét gia hạn giải ngân tái cấp vốn để các đối tượng khách hàng là cá nhân hay các hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình được tiếp tục giải ngân với lãi suất ưu đãi đến hết 30.000 tỷ đồng của toàn bộ chương trình.Tiếpp tục giải ngân gói 30000 tỷ từ 01/06

Cũng trong Nghị quyết 23/NQ-CP ngày 30/03/2016, Chính phủ đã giao NHNN tiếp tục triển khai chương trình tín dụng 30 nghìn tỷ đồng với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết toàn bộ.

Tại Công văn số 2167/VPCP-KTTH ngày 31/03/2016, Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo giao cho NHNN phối hợp với các cơ quan liên quan sửa đổi quy định về thời hạn giải ngân gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở theo hướng gia hạn tiếp tục thực hiện giải ngân hết số tiền tái cấp vốn 30.000 tỷ đồng và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng là cá nhân, hộ gia đìnhcó nhu cầu.

Theo đó, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Bộ Xây dựng, cùng Bộ Tài chính và các số liệu báo cáo của các ngân hàng thương mại trong nước đến ngày 10/05/2016, ngày 30/05/2016, NHNN đã có công văn trình lên Thủ tướng về phương án gia hạn chương trình theo hướng:

– Cho phép gia hạn giải ngân cấp lại vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/03/2016 cho các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình tối đa đến ngày 31/12/2016.

– Dừng giải ngân tái cấp vốn theo đúng quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN và Thông tư 32/2014/TT-NHNN đối với các khách hàng là các cá nhân hay các hộ gia đình đăng ký với mục đích đầu tư cải tạo hoặc xây mới nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội.

Trong khi chờ đợi ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để chủ động đáp ứng nhu cầu nguồn vốn vay của khách hàng, NHNN đề nghị các ngân hàng thương mại kể từ ngày 1/6/2016 tiếp tục giải ngân đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016 từ nguồn vốn của ngân hàng đó theo lãi suất thỏa thuận tại hợp đồng đã ký từ trước.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Ngân hàng nhà nước sẽ có văn bản hướng dẫn về việc gia hạn tái cấp vốn gửi các ngân hàng thương mại để thực hiện.

-Theo Trí thức trẻ-